info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Success Story - Ziekenhuis Gelderse Vallei

"I couldn’t believe that what Fujitsu was proposing was possible, but we ran the tests and were amazed by the performance on the number of discs. It was clearly the best solution at the best price and they had the references to prove it." - Vincent te Koppele, Head of ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei

The Customer

Located in Ede in the Netherlands, the Gelderse Vallei Hospital (GVH) offers 34 medical disciplines under the auspices of 156 medical specialists. It also provides a large number of paramedical disciplines, including physiotherapy and dietetics. The hospital has over 500 beds and welcomes over 21,000 inpatients as well as 147,000 outpatients each year.

The Challenge

GVH relies on a number of storage platforms to support the critical care it provides to the community. One of these was reaching end of life, underperforming and needed to be replaced. The hospital invited five specialized local resellers to tender a proposal for a new storage solution.

“The old system’s maintenance contract had expired and it simply was no longer fit for purpose so we had to find a replacement that would be able to scale well into the future,” explains Vincent te Koppele, Head of ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei. “We were also unhappy with the Total Cost of Ownership, licensing and maintenance fees from our primary storage provider and were keen to explore alternative solutions.”

The hospital asked an independent expert to write an RFP with strict rules on I/O performance and number of discs. SJ-Solutions and Fujitsu responded with a design that demonstrated how the required performance could easily be achieved with significantly fewer discs and less hardware.

“I couldn’t believe that what SJ-Solutions and Fujitsu were proposing was possible, but we ran the tests and were amazed by the performance on the number of discs,” adds te Koppele. “It was clearly the best solution at the best price and had the references and certifications to prove it.”

The Solution

The hospital purchased a dual FUJITSU Storage ETERNUS DX200 S3 platform with dual fiber channel controllers, 24 x 900GB drives and six full disc enclosures to create 144 discs per site and 147TB per site. It is being used to support the hospital’s virtual server environment in the main IT department.

After placing the order with SJ-Solutions, the equipment arrived within two weeks from the European Fujitsu factory and, with the assistance of local IT partner SJ-Solutions, was also in production within a matter of days. This process was helped by the fact that the hospital uses DataCore, a leading software defined vendor specializing in storage virtualization and management, which meant storage can easily be replaced without affecting or disrupting the virtual servers. Fujitsu has a longstanding partnership with DataCore, making the deployment even simpler.

“The installation was seamless, thanks to Fujitsu, SJ-Solutions and DataCore. We were able to migrate all the virtual systems quickly without disrupting the business, which is particularly important for a hospital as we cannot afford downtime without risking patient health,” says te Koppele. “We now have a stable, scalable solution that delivers the performance we need.”

The Benefit

GVH now enjoys a storage platform with the capacity for significant expansion and optimal reliability. In terms of performance, it far outstrips the 20,000 I/O requirement stipulated in the RFP with peak performance measured at 60,000 I/O, meaning it will be more than able to handle the hospital’s needs well into the future.

“From an IT perspective, it makes my life easier because I don’t need to worry or firefight – it simply gets on with business in the background,” continues te Koppele. “And there is plenty of room for more nodes so we can easily scale up to meet growing demands.”

In the event of any issues, SJ-Solutions provides first line 24/7 support with Fujitsu available on call for any hardware problems. This gives peace of mind, but to date has not been needed. Another key benefit is the lower cost of the solution compared to competitive offerings. This is helping the hospital save money that can be put to better use elsewhere.

Conclusion

With the FUJITSU Storage ETERNUS solution in place supporting critical virtual machines and applications including Windows, PACS, SQL and Oracle Databases, the hospital is looking at other areas it might prove useful.

“It’s the best price performance ratio that I’ve seen and that means we’ll certainly consider extending our use of it to other parts of the campus,” concludes te Koppele. “It also has the lowest energy consumption in its class which is another compelling reason to consider FUJITSU Storage ETERNUS.

“What has really impressed me is how well designed and thought through the solution is. Fujitsu aims to make everything perfect and optimized for our exact requirements.” - Vincent te Koppele, Head of ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Ik kon niet geloven dat hetgeen wat Fujitsu voorstelde mogelijk was, maar we hadden de tests uitgevoerd en waren onder de indruk over de prestaties. Het was duidelijk de beste oplossing voor de beste prijs en ze hadden de testresultaten om het te bewijzen.” – Vincent te Koppele, Hoofd ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei.

De klant

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), gevestigd in Ede in Nederland, heeft 34 medische disciplines onder auspiciën van 156 medische specialisten. Het biedt ook een groot aantal paramedische disciplines, waaronder fysiotherapie en diëtetiek. Het ziekenhuis heeft meer dan 500 bedden en verwelkomt jaarlijks meer dan 21.000 klinische patiënten alsmede 147.000 poliklinische patiënten.

De uitdaging

ZGV is afhankelijk van een aantal storage platformen voor de kritieke zorg die zij levert aan de gemeenschap. Eén daarvan bereikte het einde van zijn levensduur, met slechtere prestaties en was aan vervanging toe. Het ziekenhuis nodigde vijf gespecialiseerde resellers uit om een voorstel te maken over een mogelijke storage-oplossing.

“Het onderhoudscontract van het oude systeem was verstreken en deze was simpelweg niet meer geschikt. We moesten op zoek naar een vervanger die in staat was om mee te schalen in de toekomst”, legt Vincent te Koppele uit, Hoofd ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei. “We waren ook ongelukkig met de totale eigendomskosten, licenties en onderhoudskosten van onze storage provider en we keken er naar uit om alternatieve oplossingen te verkennen.”

Het ziekenhuis vroeg een onafhankelijke expert om een RFP te schrijven met daarin strenge eisen met betrekking tot I/O-prestaties en het aantal schijven. SJ-Solutions B.V. en Fujitsu kwamen met een ontwerp dat liet zien hoe de vereiste prestaties gemakkelijk konden worden bereikt met aanzienlijk minder schijven en minder hardware.

“Ik kon niet geloven dat hetgene wat Fujitsu voorstelde mogelijk was, maar we hadden de tests uitgevoerd en waren onder de indruk over de prestaties op het aantal schijven. Het was duidelijk de beste oplossing voor de beste prijs en hadden de testresultaten om het te bewijzen.”

De oplossing

Het ziekenhuis kocht een dual Fujitsu Storage ETERNUS DX200 S3 platform met dubbele Fibre Channel controllers, 24 x 900GB schijven en zes full disc enclosures om 144 schijven en 147TB per locatie te creeren. De oplossing wordt gebruikt om de virtuele server omgeving in de belangrijkste IT-afdeling van het ziekenhuis te ondersteunen.

Na het bestellen van de order bij SJ-Solutions kwam de hardware reeds binnen twee weken binnen vanuit de Europese Fujitsu fabriek. Met de hulp van lokale IT-partner SJ-Solutions B.V. kon de hardware daarna al binnen enkele dagen in gebruik worden genomen. Dit proces werd versneld door het feit dat het ziekenhuis gebruik maakt van DataCore, een marktleider gespecialiseerd in storage virtualisatie en management, wat er o.a. voor zorgt dat storage gemakkelijk "live" kan worden vervangen zonder dat dit de virtuele servers beïnvloedt of verstoort. Fujitsu heeft een jarenlange samenwerking met DataCore, waardoor de implementatie nog eenvoudiger was.

“De installatie verliep vlekkeloos dankzij Fujitsu, SJ-Solutions B.V. en DataCore. We konden alle virtuele systemen snel migreren zonder verstoring van onze dienstverlening, wat extra belangrijk is voor een ziekenhuis waarbij we geen downtime kunnen permitteren in verband met risico’s voor de gezondheid van onze patiënten”, zegt te Koppele. “We hebben nu een stabiele, schaalbare oplossing die de prestaties levert die we nodig hebben.”

De voordelen

ZGV geniet nu van een storage-platform met de capaciteit voor een aanzienlijke uitbreiding en optimale betrouwbaarheid. Op het gebied van prestaties overtreft de nieuwe storage-oplossing de in de RFP vereiste 20.000 I/O, met gemeten resultaten van maar liefst 60.000 I/O. Dit betekent dat het tot ver in de toekomst in de behoeften van het ziekenhuis kan voldoen.

“Vanuit een IT-perspectief maakt het mijn leven gemakkelijker, ik hoef me geen zorgen te maken – het gaat simpelweg verder met de werkzaamheden op de achtergrond”, vervolgt te Koppele. “En er is genoeg ruimte voor uitbreiding om aan de groeiende vraag te blijven voldoen.”

In het geval van eventuele problemen biedt SJ-Solutions B.V. 24/7 support met Fujitsu die ook telefonisch bereikbaar is voor alle hardware problemen. Dit geeft extra rust, maar is tot op heden nog niet nodig geweest. Een ander belangrijk voordeel zijn de lagere kosten ten opzichte van concurrerende aanbiedingen. Dit helpt het ziekenhuis om geld te besparen dat elders beter kan worden ingezet.”

Conclusie

Met de Fujitsu ETERNUS storage-oplossing aktief, en kritieke virtuele machines en applicaties zoals Windows, PACS, SQL en Oracle Databases ondersteunt, kijkt het ziekenhuis ook naar andere omgevingen waar inzet wellicht nuttig kan zijn.

“Het is de beste prijs-kwaliteitsverhouding die ik heb gezien, en we zullen zeker overwegen om het gebruik ervan uit te breiden naar andere delen van de campus”, concludeert te Koppele. “Het heeft ook het laagste energieverbruik in zijn klasse en ook dat was een belangrijke reden om voor Fujitsu ETERNUS Storage te kiezen.”

“Wat echt indruk op mij heeft gemaakt is hoe goed ontworpen en doordacht deze oplossing is. Fujitsu heeft als doel om alles perfect en geoptimaliseerd naar onze exacte wensen en eisen op te leveren.” – Vincent te Koppele, Hoofd ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei.

The Customer

Country: Netherlands
Industry: Healthcare
Founded: 2000
Employees: 2600+
Website: www.geldersevallei.nl

The Challenge

Ziekenhuis Gelderse Vallei needed to replace an aging storage platform that could no longer deliver the necessary performance.

The Solution

After inviting five resellers with their respective vendors to propose a solution, it selected SJ-Solutions, a Fujitsu Select Circle Partner and FUJITSU Storage ETERNUS DX200 S3 systems, based on the outstanding performance it offered on high-quality, cost-effective hardware.

The Benefit

Migrated within five days with no disruption to the hospital; Easily scalable to enable future growth; Saved money due to best price performance ratio on offer; Peak performance runs at three times that required by the RFP; Environmentally friendly due to the lowest energy consumption in its class

Products and Services

Dual-Site FUJITSU Storage ETERNUS DX200 S3

 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • Nutanix
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Nutanix
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v