info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Hitachi Vantara Content Platform (HCP)

Het Hitachi Content portfolio heeft de HCP (Hitachi Content Platform) als fundament onder de verschillende oplossingen en use cases die sterk uiteenlopen. De technologie die al deze oplossingen mogelijk maakt is object storage. Op deze pagina lopen we de verschillende toepassingen langs.

Compliant Archiveren

De data die op de HCP wordt opgeslagen wordt opgeslagen als object en als WORM (Write Once Read Many) opgeslagen waarbij meteen ook een hash berekend wordt. Het object wordt daardoor onveranderbaar. Tevens kan het object beschermd worden tegen verwijdering en bijvoorbeeld 7 jaar onder retentie geplaatst worden. Fijnmazige rechten per object reguleren ten slotte wie toegang hebben tot de data. Samen met talloze andere features is de HCP dus de perfecte oplossing voor compliant archiving.

Dataverrijking / Kennisplatform

De data op de HCP wordt dus als onveranderbaar object opgeslagen. Bij dat object kan ook (custom) metadata worden opgeslagen zoals creatie datum, eigenaar, bestandstype, etc. maar ook allerlei keywords zoals -wie er op de foto staat-, -de naam van de spreker in een geluidsbestand-, -het polisnummer in de PDF van een polis-, enzovoorts. Allemaal gegevens die het oorspronkelijke bestand verrijken en er voor zorgen dat er veel meer met de data kan worden gedaan. Misschien beter kan worden gedeeld, preciezer kan worden verwijderd in gevallen waar GDPR van belang is, kan worden voorkomen dat deze op een bepaalde locatie wordt geopend i.v.m. export-compliancy, etc. De HCP is zeer veelzijdig in het opvoeren en vastleggen van metadata en het indexeren en doorzoekbaar maken van deze data.

Hitachi Content Intelligence

Objecten bestaan dus uit de content van het object -de files, bestanden, foto’s, MP3’s, etc.- en de metadata die daaraan worden toegevoegd. Deels is dat system metadata die in principe vastligt, maar deels is dat dus ook custom metadata die vrijelijk kan worden bedacht en kan worden toegevoegd. Voorbeelden van custom metadata zouden kunnen zijn, de naam van de persoon op een foto, de uitgeschreven tekst van een geluidsfragment, keywords zoals kenteken, merk en model bij een verzekeringspolis. Hitachi Content Intelligence maakt het mogelijk om geautomatiseerd bronnen en gegevens te verzamelen, te scannen en te analyseren op inhoud om informatie te herkennen en metadata toe te voegen. Nadat al deze zaken allemaal als metadata zijn toegevoegd wordt het véél makkelijker om informatie te vinden, delen en te gebruiken en wordt alle data pas echt goed te gelde gemaakt. Of is het mogelijk om informatie juist weg te gooien omdat deze achterhaald, overbodig of zelfs schadelijk is.

Cloud Storage

Data groeit nog steeds explosief en ook het soort data verandert: steeds meer wordt ook data opgeslagen en verwerkt vanuit allerlei Edge devices en moet data steeds meer overal beschikbaar zijn. Ook verder verandert het type applicatie dat de data genereert: veel modern applicaties zijn ‘cloud native’ en slaan hun data primair op op basis van een cloud porotocol zoals bijvoorbeeld S3. Het S3 protocol en object storage zijn de de facto standaard van de HCP. De HCP kan dus uitstekend ingezet worden als opslagplatform voor cloud storage en ook fungeren als broker tussen verschillende cloud omgevingen, waarbij de HCP dankzij de toegevoegde metadata in controle blijft over de data.

Modernizing File services

De HCP schaalt tot ExaBytes aan capaciteit. Veel meer dan een standaard filesysteem aan kan. Veel normale dagelijkse gebruikers en applicaties zijn echter nog niet ingericht om direct van S3 storage gebruik te maken. Hiervoor heeft Hitachi Vantara de HCP Gateway ontwikkeld. Deze gateway biedt aan de ene kant de gebruiker en applicaties standaard file services aan op basis van SMB of NFS en migreerd de opgeslagen files als object op basis van S3 naar een HCP-omgeving, volledig transparant voor de gebruiker of applicaties. Hierdoor ontstaan als het ware een bottomless fileservers met alle voordelen van dien op het gebied van ruimte en capaciteit, back-up, replicatie, etc. De gateways kunnen zowel fysiek als virtueel worden uitgevoerd.

File Sync & Share

Met de HCP Anywhere add-in is de HCP ook uitstekend geschikt om veilig File Sync & Share mogelijk te maken. Doordat bestanden als object in de HCP worden opgeslagen, worden de locatie van deze bestanden een uniforme, universele URL, die van overal vandaan kan worden geraadpleegd en gebruikt. De file-locaties worden omgezet in links, die met verschillende personen gedeeld kan worden. De toegevoegde intelligentie van HCP Anywhere zorgt er verder voor dat per file, per object ingeregeld kan worden wíe allemaal toegang hebben tot de file (o.a. door te koppelen met een Active Directory) hoelang de link geldig blijft, etc. Grote voordelen zijn verder dat alle data toch on premises blijft en niet in de cloud wordt opgeslagen en alle data direct beschikbaar is via allerlei verschillende devices zoals laptops, smartphones, tablets, home computers, etc.

Back-up

De HCP kan ook als cloud library gebruikt worden voor back-up. In sommige gevallen is tape een prima medium om back-ups op op te slaan, maar met de groeiende data, krimpende restore windows en strengere eisen op het gebied van compliance, is een disk / cloud library soms geschikter. Naast de enorme schaalbaarheid van de HCP en parallellisatie van datastromen is een belangrijke eigenschap daarbij die recent beschikbaar is gekomen, de zgn. object lock. Deze object lock zorgt ervoor dat objecten die onder een bepaalde retentie geplaatst zijn gegarandeerd niet verwijderd kunnen worden. Hiermee kan aan belangrijke compliance-eisen worden voldaan.

Heeft u interesse in het Hitachi Content Platform of verdere vragen? Neem contact met ons op: bel +31 33 433 34 73 of mail ons via info@sj-solutions.nl
hitachi vantara
 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • Nutanix
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Nutanix
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v