info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Back-up en Disaster Recovery Assessment

In de huidige gedigitaliseerde wereld is het een vanzelfsprekendheid geworden dat ICT simpelweg te allen tijde beschikbaar is. Gebruikers van de aangeboden diensten verwachten niet anders. Vanuit dat perspectief is er ook weinig tot geen kennis of interesse in de achterliggende infrastructuur, inspanningen en technieken om dit mogelijk te maken. In vakliteratuur en op relevante media wordt over High Availability, Virtualisatie, Replicatie, Snapshots, Cloud Storage, data deduplicatie en andere vormen van Data Management gesproken met een vanzelfsprekendheid die doet vermoeden dat dit algemeen bekende begrippen zijn.

Niets is echter minder waar. Veel organisaties hebben te maken met een infrastructuur waar hoge beschikbaarheid (nog) niet mogelijk is, waar back-ups niet soepel lopen, of het zogenaamde back-up window niet gehaald wordt in verband met datagroei of technische beperkingen. Restore procedures van bestanden, e-mails, (virtuele) servers of zelfs uitwijk operaties naar een 2e of 3e locatie worden in de praktijk weinig getest.

De beschikbaarheid van uw data is belangrijk. Het blijkt keer op keer dat veel bedrijven zich hier wel van bewust zijn en maatregelen nemen, maar dat het periodiek valideren of die maatregelen nog steeds voldoen aan de wensen en eisen er vaak bij inschiet. Daarnaast is het in het kader van kostenbeheersing ook verstandig om periodiek te valideren of de gebruikte licentie structuren nog steeds optimaal passen bij het huidige gebruik en doel van uw organisatie. Het komt vaak voor dat er forse besparingen mogelijk zijn zonder dat er verlies van functionaliteiten ontstaat.

Wat bieden wij u

In een on-site workshop met een datamanagement consultant van SJ-Solutions zal uw huidige back-up en recovery omgeving en de bijbehorende strategie worden besproken. Ook disaster recovery en uitwijk komen mits relevant aan de orde. Onderwerpen die besproken worden:

 • Recovery Time Objective (RTO);
 • Recovery Point Objective (RPO);
 • Back-up & Recovery software;
 • Netwerk, Virtualisatie en Storage infrastructuur;
 • Huidige back-up methodieken;
 • Integratiemogelijkheden met Storage snapshots;
 • Huidige back-up schema;
 • Centrale Policies
 • Recovery scenario;
 • Knelpunten.

Daarnaast zal er inventarisatie plaatsvinden van de veilig te stellen data en (virtuele) servers. Hoe is de omgeving en de te beschermen data gestructureerd, waar is deze geplaatst, en hoe is de integriteit gewaarborgd.

Output

Een aantal voorbeelden van mogelijke output die u helder inzicht verschaffen, en voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

 • Een advies hoe u uw huidige back-up omgeving kunt optimaliseren, eventuele knelpunten kunt wegnemen inclusief een kostenraming;
 • Een haalbaarheidsanalyse van de door uw organisatie gewenste RPO- en RTO-tijden;
 • Een advies hoe u uw back-up maar ook uw datamanagement omgeving verder kunt optimaliseren en voorbereiden op de datagroei en regelgeving van de komende jaren;
 • Een stappenplan om op gezette tijden een restore test te kunnen uitvoeren. Het ultieme bewijs dat uw back-ups werken;
 • Etc.

Doelgroep

Organisaties die zeker willen zijn van een betrouwbare back-up & recovery omgeving met minimale (of geen) impact op productieprocessen en zekerheid dat data kan worden hersteld in geval van een calamiteit. Ook organisaties die op het gebied van gecentraliseerd datamanagement, archivering, AVG/GDPR, en Cloud-based dataprotectie wensen hebben kunnen wij met deze service verder helpen.

De aanpak

 • Telefonische voorbespreking op basis van een Non-disclosure en vooraf gedeelde gegevens die u vooraf worden toegestuurd;
 • On-site workshop door SJ-Solutions datamanagement consultant met betrokken ICT- en/of beleidsmedewerkers van de klant;
 • Uitwerken adviesrapport;
 • Presentatie aan de opdrachtgever.

Voordelen

 • U beschikt over een actueel en compleet overzicht van uw datamanagement en back-up / recovery infrastructuur, zie het als een periodieke “nulmeting” die u in staat stelt om te valideren dat de onderliggende infrastructuur en processen op orde zijn en klaar voor toekomstige ontwikkelingen;
 • Inzicht in verbeterpunten voor de korte termijn en een overzicht van mogelijke aanpassingen en/of uitbreidingen om voorbereid te zijn op de toekomst;
 • De mogelijkheid om uw beleid op het gebied van databescherming en integriteit te ondersteunen vanuit uw ICT-infrastructuur;
 • De zekerheid dat uw verzekering in geval van calamiteiten succesvol en betrouwbaar is zodat er herstel mogelijk is in geval van een calamiteit.

Investering en voorwaarden

 • Afhankelijk van de omgeving 1 a 2 dagen on-site werkzaamheden;
 • Afhankelijk van de omgeving 1 a 2 dagen off-site waarbij het advies wordt uitgewerkt;
 • Binnen het Back-up en Disaster Recovery Assessment worden binnen optie A in beginsel maximaal 100. En binnen optie B maximaal 250 virtuele serversystemen geanalyseerd. Dienen er meer serversystemen geanalyseerd te worden, dan kan dit uiteraard tegen een beperkte meerprijs worden uitgevoerd;
 • Optie A: Basis Investering 1 dag on-site & 1 dag off-site: € 2.500,- excl. BTW;
 • Optie B: Basis Investering 2 dagen on-site & 2 dagen off-site: € 4.500,- excl. BTW;
 • Beschikbaarheid afhankelijk van planning SJ-Solutions.
Wilt u meer informatie over dit aanbod, neem dan contact met ons op via 033 - 433 34 73 of via sales@sj-solutions.nl
sj-solutions logo
 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • Nutanix
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Nutanix
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v