info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Communicatiebericht begin 2018

6 maart 2018

Het is weer heel even stil geweest rondom het onderwerp CO2. Dat betekent echter niet dat er niks is gedaan! Het afgelopen jaar hebben er veel interne wijzigingen plaatsgevonden die van invloed waren op onze CO2-uitstoot. Bij deze willen we jullie een update geven van onze CO2-footprint en de maatregelen die we in de tussentijd hebben genomen.

Hieronder zien jullie dat onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 behoorlijk is gestegen. Dit komt voornamelijk door de groei van ons bedrijf. We zijn zowel in het aantal Fte als het aantal vierkante meters behoorlijk toegenomen. Dit zien we logischerwijs terug in onze uitstoot. Door onze totale CO2-uitstoot te relateren aan het aantal FTE zien we dat we het afgelopen jaar relatief gezien minder zijn gaan uitstoten, namelijk 7% minder. Dus ook al nemen de activiteiten toe, we gaan steeds efficienter om het gebruik van onze energie.

De aanbouw van het kantoor was een mooie aanleiding om een aantal energiezuinige maatregelen door te voeren. Zie hieronder welke acties we hebben genomen om het energieverbruik verder te laten afnemen:

 • HR++ ketel ter vervanging van de oude ketel;
 • Zuinige boiler in de keuken geplaats voor de cooker. Deze warmt alleen op als het nodig is;
 • LED verlichting (het oude kantoor wordt ook LED);
 • Isolerende maatregelen (muren, dak en beglazing);
 • Virtuele servers zijn verplaatst naar het datacenter.

Kortom een aantal hele mooie maatregelen die er vast en zeker voor gaan zorgen dat ons gas- en elektraverbruik in 2018 nog verder af zal nemen.


 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault
 • Netapp Gold Partner
 • vmware
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • zerto
 • Artec
 • hewlett packard enterprise
 • IBM
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v
 • reduxio