info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Waar dient een All Flash Array aan te voldoen?

2 maart 2017

In onze vorige blog hebben we aandacht besteed waarom all-flash arrays in trek zijn, en belangrijker nog: welke voordelen flash storage u als klant te bieden heeft. Natuurlijk is de keuze voor de best passende all-flash array geheel afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen en uiteraard het uiteindelijke doel wat u voor ogen heeft. Nu het tijdperk van all flash storage inmiddels definitief aangebroken lijkt, zijn er ontzettend veel storage leveranciers op de markt actief die hebben ingezet op flash storage. De keuze is reuze en marketingmachines draaien overuren met vaak dezelfde marketingboodschappen om u ervan te overtuigen waarom hun oplossing de beste is. Het is voor veel bedrijven vaak lastig om hier doorheen te prikken om tot de best passende oplossing voor uw omgeving te kunnen komen. In dit blog geven wij u enkele handvatten waar u op dient te letten wanneer u all flash storage in overweging neemt.

Architectuur - Future Proof

Sinds de introductie van all flash storage is er een discussie gaande over wat de juiste benadering is voor wat betreft de onderliggende architectuur van all-flash arrays. Er zijn leveranciers die er bewust voor hebben gekozen om simpelweg de “spindels” te laten vervangen door SSDs, zonder al te veel wijzigingen door te voeren in de onderliggende architectuur voor een snellere go-to-market. Ook zijn er een aantal leveranciers die gekozen hebben voor “de weg van de meeste weerstand”, een architectuur die van de grond af is opgebouwd, specifiek ontworpen voor flash en de optimalisatie hiervan. Gelet op de marktbeweging is te zien dat stoarge leveranciers aan het afstappen zijn van SAS of SATA interfaces en bewegen naar een design gebaseerd rond PCIe en/of NVMe. Het is om deze reden dan ook zinvol om te kiezen voor een all-flash array, die toekomstbestendig is en makkelijker aanpassingen kan doorvoeren in de onderliggende architectuur wanneer blijkt dat andere type SSDs kostenefficienter en dus interessanter worden bevonden.

Consistente Performance/Latency

Juist omdat prestaties de belangrijkste voordelen zijn van een all-flash array is het van belang dat de latency consistent is. Het heeft namelijk geen zin om het ene moment 1ms latency te ervaren om vervolgens enkele minuten later 10ms latency te ervaren. De voornaamste reden van bedrijven om naar all flash over te gaan is juist om af te stappen van deze onvoorspelbaarheid! Benchmarks zijn uiteraard handig voor het maken van vergelijkingen, maar hoeven niet per definitie representatief te zijn voor uw omgeving. Daarbij moet worden stilgestaan dat lang niet alle all-flash arrays hetzelfde zijn, of op dezelfde wijze omgaan met cruciale processen zoals bijvoorbeeld “garbage collection”. Onder belasting zou dit de performance nadelig kunnen beïnvloeden zodra u de array begint te vullen met data. Daarom is het altijd aan te raden om verschillende scenario’s te testen en performance-testen uit te voeren op basis van uw eigen applicaties en specifieke datasets. Meten is immers weten!

Data Services

Flash storage heeft zich de afgelopen jaren enorm doorontwikkeld en is niet alleen betaalbaarder geworden maar ook veel volwassener. Dankzij de stormachtige ontwikkelingen rondom flash zullen steeds meer bedrijfskritische workloads op dit opslagmedium komen te landen. Als gevolg hiervan moeten all-flash arrays aan de steeds strenger wordende eisen op gebied van data protectie, high availability en schaalbaarheid kunnen voldoen. Bij voorkeur dienen de all-flash arrays uitgerust zijn met geïntegreerde data management functionaliteiten zonder tussenkomst van 3rd party vendors voor: snapshots, cloning, asynchroon of synchrone replicatie en data reductie, die eenvoudig te managen zijn via een gecentraliseerde management tool. Een belangrijk onderscheidt kan worden gemaakt bij het maken van uw keuze tussen “always-on” en/of “selectable” functionaliteiten. Bij “always-on” heeft u als eindgebruiker geen keuze om functionaliteiten als deduplicatie en compressie uit te schakelen, daar waar dit bij “selectable” wel het geval is. De best passende optie is wederom geheel afhankelijk van uw eisen en wensen. Kiest u liever voor eenvoud zonder al te veel poespas of blijft u liever zelf in-control en wenst u zelf te bepalen welke type workloads profiteren van performance of juist meer capaciteit door deze functionaliteit aan/uit te schakelen? Uiteraard is het tevens afhankelijk van het soort type data, aangezien niet alle type data baat hebben bij deduplicatie of compressie.

Om tot een definitieve keuze te kunnen komen, is het van belang om inzicht te hebben in uw eigen eisen en wensen, het hebben van een toekomstvisie en is het aan te raden om tijd vrij te maken voor een goed en gedegen onderzoek. Weet wat u probeert op te lossen en probeer uzelf voor te stellen waar u en de oplossing staan over 3 a 5 jaar. Durf kritische vragen te stellen aan de leverancier over hoe flash wordt gemanaged, hoe er wordt omgegaan met processen als “garbage collection” en “wear-levelling”, welke impact het heeft op de performance wanneer de flash array vol loopt met data of in het geval van faillures, hoe controller bottlenecks kunnen worden vermeden, en wat de roadmap is van de desbetreffende storage leverancier naar de toekomst toe.

 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • Nutanix
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Nutanix
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v