info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

Back-up & (Disaster) Recovery: Een strategie is cruciaal!

26 oktober 2017

Data groeit exponentieel, dit geldt ook voor de waarde van uw data. Processen en dienstverlening zijn afhankelijk geworden van deze informatie waardoor verzekeren van databeschikbaarheid noodzakelijk is geworden. Bent u zich bewust van de bouwstenen voor een goede strategie? Bent u verzekerd?

Wanneer we kijken naar de back-up dan kan er op verschillende manieren omgegaan worden met keuzes ten aanzien van de inrichting. Om een degelijke opzet te realiseren zijn een aantal zaken belangrijk. In de praktijk wordt hier niet altijd de juiste prioriteit aan gekoppeld, waardoor het bepalen van een juiste en passende inrichting op een laag pitje komt. Zolang de organisatie blijft functioneren is vaak niks aan de hand, echter bij een calamiteit blijkt achteraf dat een heldere strategie een enorme kostenbeperking had kunnen opleveren!

Strategiebepaling moet starten op managementniveau om heldere uitgangspunten te creëren waarop de organisatie kan acteren.

Deze uitgangspunten vinden hun basis in de belangen van de organisatie met de bijbehorende risico’s.

Bedrijfsrisico

Vanuit dit risico dient vastgesteld te worden welke kritieke processen aanwezig zijn. Hierbij is het essentieel om prioriteiten en proces afhankelijkheden in kaart te brengen om vervolgens te kunnen bepalen hoe lang een proces stil mag liggen voordat schade ontstaat. Of te wel, welke Recovery Time Objectives (RTO) moeten er gehanteerd worden?

RTO vs RPO

Wat is nu het verschil tussen RTO en RPO? Recovery Time Objective geeft aan hoeveel tijd sinds de start van een calamiteit maximaal mag verstrijken voordat een productie situatie is hersteld. Een Recovery Point Objective geeft aan hoeveel dataverlies mag optreden tussen de laatste back-up en de start van een calamiteit.

Recovery Point Objective

Wanneer de processen in kaart zijn, prioriteiten vastgesteld zijn en de benodigde RTO’s gedefinieerd zijn, kan de RPO bepaald worden. Hiervoor is het noodzakelijk om vanuit de processen te gaan kijken naar de infrastructuur. Welke apparatuur, applicaties en data zijn benodigd om dit proces werkend te hebben?

Welke impact heeft een afhankelijkheid, is hier een frequente wijziging in gegevens of blijft dit statisch? Op basis hiervan kan men bepalen met welke frequentie gegevens gewaarborgd moeten worden.

Back-up & de infrastructuur

Nadat de bedrijfsrisico’s in kaart zijn gebracht kunnen keuzes gemaakt worden hoe dit gerealiseerd wordt. Denk hierbij niet alleen aan de keuzes omtrent Back-up & (Disaster) Recovery, maar ook aan de bestaande inrichting. Zijn kritische applicaties en data gewaarborgd binnen een High Availability oplossing, zijn er Single Point of Failures, applicaties die kunnen verhuizen naar een SaaS oplossing en heb ik de capaciteit c.q. de performance aanwezig binnen de infrastructuur om een calamiteit zo snel mogelijk op te vangen?

Stelregel: “Always have a backup plan!”

Vertrouw nooit op één oplossing, creëer meerdere routes en methodieken om zaken hersteld te krijgen.

Uitwijk

Nu data gewaarborgd is, dient gekeken te worden naar keuzes omtrent uitwijk. Dient herstel te allen tijde op de primaire locatie uitgevoerd te worden, is een secundair datacenter beschikbaar, kan ik in een Cloud omgeving werken? En niet te vergeten kunnen mijn medewerkers doorwerken? Zo niet, waar dan wel?

Testen

Nu alles geregeld is komt het aan op testen. Sla dit niet over! Indien processen niet te herstellen zijn, heeft al het werk geen enkele toegevoegde waarde gehad. Zorg voor een controle op herstelbaarheid van de data door middel van een periodieke uitwijk test!

Alleen op deze manier kan bij een calamiteit garantie gegeven worden op een zo spoedig mogelijk herstel, waarbij u uw waardevolle bedrijf kunt behoeden voor onnodige schade en kosten.


 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • Nutanix
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Nutanix
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v